Volcanoes of Kamchatka | John Seach

john

The volcanoes of Kamchatka are found in one of the most outstanding volcanic regions in the world with both a high density of active volcanoes, a variety of types, and a wide range of related volcanic features.  The volcanoes of Kamchatka are listed as a UNESCO World Heritage site.

The Kamchatka peninsula contains more than 80 volcanoes with an underlying subduction zone. The region is characterised by strong earthquake activity with the majority of earthquakes occur 60–100 km offshore.

Major eruptions in Kamchatka have a disproportional effect on global climate, due to the low troposphere elevation at these latitudes, and the ease of dispersal of ash, aerosol, and gas.

Volcanoes of Russia

Central Kamchatka Depression
Akhtang
Bezymianny
Kamen
Kizimen
Klyuchevskoy
Plosky
Sheveluch

Tolbachik
Udina
Ushkovsky
Zimina

Sredinny Range
Alney-chashakondzha
Alngey

Anaun

Bely
Bliznets
Bliznetsy
Bolshoi Payalpan
Bolshoy-kekuknaysky
Cherny
Cherpuk
Eggella
Elovsky
Fedotych
Geodesistoy
Gorny Institute
Ichinsky
Iettunup
Iktunup
Kaileney
Kebeney
Kekurny
Khangar
Kinenin
Krainy
Kulkev
Leutongey
Maly Payalpan

Mezhdusopochny
Nylgimelkin
Ostry

Plosky
Pogranychny

Romanovka

Sedankinsky

Severny

Shisheika

Shishel
Snegovoy

Snezhniy
Spokoiny
Terpuk
Titila
Tuzovsky

Uka

Uksichan
Unnamed

Verkhovoy

Voyampolsky
Zaozerny

Kozyrevsky

Eastern Volcanic Front
Akademia Nauk - (Karymsky Lake)
Asacha
Avachinsky
Bakening
Barkhatnaya Sopka
Belenkaya
Bolshe-bannaya
Bolshoi Semiachik
Diky Greben
Dzenzursky
Gamchen
Golaya
Gorely
Ilyinsky

Kambalny
Karymsky
Karymshina
Kell
Khodutka
Khodutkinsky

Kikhpinych
Komarov
Koryaksky

Koshelev
Kostakan
Krasheninnikov
Kronotsky
Ksudach
Kurile Lake

Maly Semiachik

Mashkovtsev
Mutnovsky
Olkoviy
Opala

Ostanets
Otdelniy
Ozernoy
Piratkovsky

Schmidt
Taunshits
Tolmachev Dol
Unnamed
Unnamed
Unnamed
Unnamed
Unnamed
Uzon (Valley of geysers)
Veer
Vilyuchik

Visokiy
Vysoky

Zavaritsky

Zheltovsky

Zhupanovsky

Bering Sea
Piip