Mashkovtsev Volcano - John Seach

john

Kamchatka, Russia

51.10 N, 156.72 E
summit elevation 503 m
Stratovolcano

Mashkovtsev is the southern most volcano in the Kamchatka peninsula.

Mashkovtsev Volcano Eruptions

No recent eruptions.