John Seach, Volcano Live

 Volcanic Explosivity Index (VEI) - John Seach

The volcanic explosivity index was developed by Newhall CG, and Self S in 1982 (J Geophys Res).
The index is a scale from 1-8.

VEI
Description
1
 Gentle
2
 Explosive
3
 Severe
4
 Cataclysmic
5
 Paroxysmal
6
 Colossal
7
 Super-colossal
8
 Mega-colossal

Largest Explosive Eruptions in the past 10,000 years

VEI 6

Pinatubo 1991, 3550 BC, 7460 BC
Santa Maria 1902
Krakatau 1883
Long Island 1660 ± 20, and 2040 BC ± 100
Huaynaputina 1600
Billy Mitchell 1580 ± 20
Kuwae 1452
Quilotoa 1150?
Baitoushan 1054
Ceboruco 930 ± 200
Churchill 700 ± 200, and 60 ± 200
Rabaul 540 ± 100
Ilopango 450 ± 30
Ksudach 240 ± 100
Taupo 180, and 1600 BC
Ambrym 50 ± 100
Raoul 250 BC ± 75
Okmok 450 BC ± 200, and 6310 ± 500
Pago 1350 BC
Aniakchak 1645 BC ± 10, and 5250 BC ± 1000
Veniaminof 1750 BC
St Helens 1860 BC
Hudson 1890 BC, and 4750 BC
Black Peak 1900 BC
Okataina 2880 BC ± 20
Macauley Island 4360 BC ± 200
Mashu 4880 BC ± 200
Crater Lake 5070 ± 50
Tao-Rusyr 5550 BC ± 75
Khangar 5700 BC ± 16
Menengai 6050 BC
Sakura-jima 6200 BC ± 1000
Karymsky 6600 BC
Fisher 7170 BC ± 300
Ulreung 7350 BC
Lvinaya Past 7480 BC ± 50

VEI 7

Tambora 1815
Kikai 4350 BC
Crater Lake 4900 ±50
Kurile Lake 5700 BC ± 50

 

Volcanic Explosivity Index
www.volcanolive.com
Copyright John Seach